Công ty TNHH Phần mềm và Dịch vụ Nhật Minh 247

Giới thiệu phần mềm crm online

  
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

DỰ ÁN

Quản lý và theo dõi hóa đơn trong dự án với đầy đủ các tính năng quản lý dự án. Theo dõi thu chi và thời gian cho từng công việc và hóa đơn khách hàng. Có khả năng phân chia dự án cho nhiều thành viên trên các đầu công việc và theo dõi thời gian làm việc của thành viên trong dự án.

HÓA ĐƠN

Xây dựng mẫu hóa đơn dễ dàng. Gửi hóa đơn trực tiếp đến khách hàng bằng file PDF. Đặt lịch tạo và gửi hóa đơn tự động cho khách hàng định kỳ theo tháng. Có thể thiết lập thời gian gửi từ 1-12 tháng..

ĐỊNH GIÁ

Tạo bản dự trù giá và gửi đến cho khách hàng trong vòng 1 phút. Cho phép chuyển bản định giá thành hóa đơn sau khi khách hàng đồng ý. Khách hàng có thể xem và thảo luận mà không cần phải đăng nhập..

ĐỀ XUẤT

Tạo bảng đề xuất đến khách hàng dễ dàng. Công cụ bao gồm soạn hình ảnh, bảng biểu, video youtube với công cụ soạn thảo chuyên nghiệp. Cho phép khách hàng thảo luận trên đề xuất một cách dễ dàng..

KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Theo dõi khách hàng tiềm năng. Kiểm soát dễ dàng quá trình liên lạc qua tài liệu gắn kèm, các thảo luận trao đổi, email... Dễ dàng chuyển đổi thành khách hàng thân thiết, tự động tạo khách hàng tiềm năng từ email, tạo chào giá, ghi chú.

CHI PHÍ

Quản lý chi phí công tý. Thiết lập quản lý các chi phí định kỳ. Các chi phí này sẽ được tự động tạo khi đến kỳ. Các kỳ có thể thiết lập theo ngày, tuần năm. Dễ dàng tạo hóa đơn từ chi phi cho khách hàng hoặc dự án..

THANH TOÁN

Thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ. Khách hàng có thể thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến. Tự động tạo Pdf sau mỗi hóa đơn thanh toán...

HỆ THỐNG HỖ TRỢ

Các yêu cầu hỗ trợ được trả lời tự động. Giao yêu cầu hỗ trợ cho nhân viên, gắn kèm tài liệu vào yêu cầu hỗ trợ. Theo dõi trạng thái yêu cầu hỗ trợ...

EMAIL

Tích hợp hệ thống gửi email thông báo khi có dự án mới, hợp đồng mới, công việc mới, yêu cầu hỗ trợ khách hàng mới cho từng nhân viên.

CÔNG VIỆC

Giao công việc cho nhiều người thực hiện, theo dõi, cho phép thảo luận công việc, gắn kèm tài liệu làm việc vào công việc.

HỢP ĐỒNG

Tính năng quản lý hợp đồng cho phép nhìn tổng thể tình hình bán hàng hiện tại và tương lai. Tạo hợp đồng ra bản Pdf dễ dàng và gửi thẳng cho khác. Có khả năng gửi thông báo nhắc nhở cho khách hàng trước khi hết hạn hợp đồng...

KHẢO SÁT

Tạo các bảng khảo sát và gửi đến khách hàng nhằm giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công t. Cho phép gửi survey đến các đối tượng như khách hàng tiềm năng, thân thiết, nhân viên qua hệ thống marketing online SMS247.vn...

LỊCH

Dễ dàng kiểm soát các sự kiện lịch làm việc của cả công ty một cách trực quan. Kiểm soát hạn viết hóa đơn, hạn hợp đồng, deadline công việc.

TIN TỨC CÔNG TY

Chia sẻ các ý tưởng qua các sự kiện, upload tài liệu, dễ dàng cho nhân viên trao đổi nắm bắt thông tin ....

KIỂM SOÁT MỤC TIÊU

Thiết lập kế hoạch mục tiêu và kiểm soát theo dõi mục tiêu. Thông báo cho các thành viên về kết quả thành công hay thất bại. Kiểm soát mọi thứ....

MẪU ĐỘNG

Cho phép thiết kế động các mẫu in xuất pdf như mẫu in hóa đơn, mẫu in hợp đồng qua công cụ thiết kế trực quan dễ hiểu...

BÁO CÁO

Các báo cáo chính như: Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo doanh thu theo khách hàng, báo cáo doanh số hợp đồng...

ĐA NGÔN NGỮ

Hỗ trợ đa ngôn ngữ dễ dàng sử dụng cho nhân viên trong nước cũng như làm việc ở nước ngoài. Mỗi nhân viên có thể chọn ngôn ngữ sử dụng khách nhau