Công ty TNHH Phần mềm và Dịch vụ Nhật Minh 247

Giới thiệu phần mềm spa online

  

Phần mềm spa online bao gồm các tính năng chính sau:

 • Website thông tin dịch vụ spa

 • Quản lý liệu trình dịch vụ

 • Quản lý đặt lịch, nhắc lịch

 • Quản lý công, hoa hồng

 • Tính doanh số, tính lượng

 • Quản lý và chăm sóc khách hàng

 • Quản lý kho hàng, bán hàng

 • Quản lý định lượng hàng bán

 • Quản lý hạn dùng sản phẩm

 • Báo cáo tồn kho, hạn mức tồn

 • Báo cáo doanh số, lợi nhuận

 • Tích hợp sms, email marketing